Alt İşyeri Güncelleme

Üye İşyeri güncelleme servisidir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
merchantType int - Hayır 1 Aday üye işyerinin tipinin bilgisi.(Şahıs için 1, Şahıs şirketi için 2, Tüzel şirketi için 3 bilgisi gönderilmelidir.)
citizenshipNumber string 11 Hayır 123456789 Aday üye işyeri yetkilisinin TCKN bilgisi
firstName string 24 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin Ad bilgisi
lastName string 24 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin Soyadı bilgisi
email string 100 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin mail adres bilgisi
address string 120 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin adres bilgisi
iban string 26 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin iban bilgisi
zipCode string 5 Hayır string Aday üye işyeri yetkilisinin posta kodu bilgisi
mccCode string 4 Hayır string Aday üye işyerinin firmanın faliyet gösterdiği alanın kodu bilgisi. MCC bilgisini GetMCCCodes servisinden temin edebilirsiniz.
phoneNumber string 16 Hayır 123456789 Aday üye işyeri yetkilisinin telefon bilgisi
bankId int -- Hayır 1 Aday üye işyeri yetkilisinin Ibanının banka bilgisi. Banka bilgisini GetBanks servisinden temin edebilirsiniz
cityId int -- Hayır 1 Aday üye işyeri şehir bilgisi.Şehir bilgisini GetCityAndDistrictsList servisinden temin edebilirsiniz.
districtId int -- Hayır 1 Aday üye işyeri ilçe bilgisi .İlçe bilgisini GetCityAndDistrictsList servisinden temin edebilirsiniz.
webAddress string 250 Hayır string Aday üye işyeri web adres bilgisi
taxOffice string 50 Hayır string Aday üye işyeri vergi dairesi bilgisi
commercialTitle string 100 Hayır string Aday üye işyeri Ticari ünvan bilgisi
onboardingId guid -- Evet -- Aday üye işyerinin sistemde kayıtlı olduğu id bilgisi
cardNo string 16 Hayır string Aday üye işyerine ödeme yapılacak kart bilgisi
barcodeNo string 11 Hayır string Aday üye işyerine ödeme yapılacak barkod bilgisi
extraData String 100 Hayır ekbilgi İşyerine ayrılmış özel alandır. İşyeri istediği bilgiyi girebilir
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSuccess boolean -- true veya false döner. false ise işlem hata almıştır. true ise işlem başarılıdır.
errorCode string 10 Başarısız olması durumunda hata kodu dolu gelecektir
message string 2048 Cevap açıklaması. Başarılı durumunda "Güncelleme işlemi başarılı." mesajı dönecektir
data -- -- Verinin doldurulduğu kısım
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Seller/UpdateMerchant

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request
{
 "merchantType": 0,
 "citizenshipNumber": 0,
 "firstName": "string",
 "lastName": "string",
 "email": "string",
 "address": "string",
 "iban": "string",
 "zipCode": "string",
 "mccCode": "string",
 "phoneNumber": "string",
 "bankId": 0,
 "cityId": 0,
 "districtId": 0,
 "onboardingId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
 "webAddress": "string",
 "taxOffice": "string",
 "commercialTitle": "string"
}
Response
{
  "isSuccess": true,
  "errorCode": null,
  "message": "Güncelleme işlemi başarılı.",
  "data": null
}