Alt İşyeri MCC Listesi

MCC, Merchant Category Code ifadesinin kısaltmasıdır. Üye işyerlerini çalışma alanlarına göre sınıflandırmak için kullanılan 4 haneli kod bilgisidir.

Bu servis aracılığıyla alt işyerlerine tanımlı MCC listesini temin edebilirsiniz.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
id int - MCC id bilgisi
code string 100 MCC kod bilgisi
operationArea string 500 MCC alan bilgisi
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Common/GetMCCCodes

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Response
{
  "isSuccess": true,
  "errorCode": null,
  "message": "İşlem başarılı",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "code": "1520",
      "operationArea": "MUTEAHHITLER - KONUT VE TICARI"
    }     
  ]
}