İşlemsiz Kart Kaydetme

İşlemsiz kart bilgilerini kaydetmek için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre İsmi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
memberId int 16 Evet 1 1 olarak gönderilmesi gereken sabit parametredir.
customerId string 100 Hayır test@test.com Üye işyeri tarafında kayıtlı olan kullanıcının tekil bilgisidir. İster bir id ister bir email olabilir
merchantId long 16 Evet 2 Sizin için oluşturulan Üye işyeri ID'si
cardHolderName string 16 Evet Ad soyad Kart sahibinin adı- soyadı
cardNumber string 16 Evet 5101385101385104 Kart PAN bilgisi
Cvv string 3 Hayır 000 Kart güvenlik kodu
expiryDateYear string 2 Evet 25 Kart son kullanma yılı son iki hanesi. Örn: 2025 ise 25 olarak giriniz.
expiryDateMonth string 2 Evet 03 Kart son kullanma ayı
okUrl String 2048 Hayır https:/.... İşlem başarılı olduğunda üye işyerine dönülecek url bilgisi.
failUrl String 2048 Hayır https:/.... İşlem başarısız olduğunda üye işyerine dönülecek url bilgisi.
use3D boolean - Evet true İşlemin 3D secure olması gerektiğini belirtir.Sabit "true" set edilmelidir.
insertCard boolean 4 Evet true Müşteriye ait kartın kaydedilmesi isteniyor, bu değer sabit "true" olarak set edilir.
cardAlias string 16 Hayır VISA Card Kart ismi.Müşteri ad vermek istediğinde kart için isim eklenir.
secureDataId integer 16 Hayır 0 Saklanan kart ID bilgisi . Kayıtlı bir müşteri kartı ile işlem yapılacaksa bu bilginin doldurulması gerekir. Kayıtlı kartların listesini ve secureDataId bilgisini GetCustomerCards servisinden temin edebilirsiniz.

Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/SaveCardWithoutTransaction

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/SaveCardWithoutTransaction

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request

{
 "memberId": 1,
 "merchantId": 5909,
 "customerId": "123",
 "cardHolderName": "AYSE YILMAZ",
 "cardNumber": "5526091180333100",
 "expiryDateMonth": "06",
 "expiryDateYear": "25",
 "cvv": "000",
 "secureDataId": 0,
 "cardAlias": "Akbank",
 "okUrl": "https://www.birlesikodeme.com/urunler/online-tahsilat",
 "failUrl": "https://www.google.com/"
}
Response

<html>
<!-- troyStartSuccess.htm -->
<title>GO</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="now">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="Author" content="Uygulama Gelistirme Asseco SEE tarafindan yapilmistir">
<script type="text/javascript" language="javascript">
  function moveWindow() {
      document.returnform.submit();
    }
</script>
</head>

<body onLoad="javascript:moveWindow()">
  <form name="returnform" action="https://goguvenliodeme.bkm.com.tr/troy/approve" method="post">
    <input type="hidden" name="goreq" value="eyJ2ZXJzaW9uIjoiMC4wMyIsImV4cGlyeSI6IjI1MDYiLCJnb1N0YW1wIjoiZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZXlKemRXSWlPaUl3TURBd01EQXdNREl5TVRnek56SWlMQ0owYVcxbGIzVjBVMlZqYjI1a2N5STZORE15TURBd01EQXNJbkp2YkdWeklqb2lJaXdpWlhod0lqb3hOamszTVRneU1UZzRmUS5RdzktM01lSHplaWtLbV9fNGxKUDc2LU9QWkRtaXl2WGtjN3ZILUprd2pWZGkydTFMTlp4SGlMazdMUEg3dXpyanMzVlM3R25xTDRkZUV1WnJHaHEwUSIsInRpbWUiOiIyMDIyMDUzMTEwMjk0OSIsIm1hYyI6IkxNQUpLVWo2eHE4TmphTUI0dDQwY2hRL0V6VlUrUFJiOE15VlJPaHFKOGZMajM2aXFHWHQxY3VFWE9HQVZNcXZRamV0OG9QOWtxcitWT3ptUFpOSHkxTGNocCtDdERjSkN2aC9Fb0d2eG5hcnU3ckxiZGI0OXkzUjg5aXlFTFJrR1A1d0dyblhJNlRRTzZWNmdGbzU4dkdYRTF1Z1N5QWxBTjBLTmVqeEYzTVFUQXR6TEZENjEzWUdvb09CaFRUVFUwNGlWUk1iMU90TFBkQ0ZvRUhHSWtNN1I3MWoxaE4vc2U4Y1Y4MUNGUkQ1RlJBQWtIaVU0TDdxT2pRUzFKK1lLYXZBZnVPSVJZY3lKSkVFM2NxVXdqb3dsb094VjdoMmdxNzlyMmNRM3A3MXZQWGhDTXRNaFBXamdGTmFvR0pTK0tjYytGSkU3U241enNCQWp4VWExd1x1MDAzZFx1MDAzZCIsImlkIjoiMDA0NjBjMTkxMWY1LWFjNWUtNGFhZC04ZmI2LWUwNjAzMjNmZjM2NSJ9">
    <noscript>
      <center>Devam etmek icin tiklayiniz.<br><br>
        <input type="submit" name="submit" value="Submit" id="btnSbmt"></center>
    </noscript>
  </form>
</body>

</html>