Komisyon Sorgulama

Üye işyerine tanımlı komisyonu sorgulamak için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
amount string 16 Evet 1000 İşlem tutarı
installmentCount string 6 Evet 4 Taksit adedi
memberId integer 6 Evet 1 Her zaman 1
merchantId integer 6 Evet 100100 Sistemde tanımlı üye işyeri ID bilginiz
bin string 6 Evet 510138 Bin numarası
txnType string 80 Evet Auth şlem Tipi. Gönderilebilecek parametreler aşağıdadır: Auth --> Satış, PreAuth --> Ön Provizyon
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
hasCommissionInfo boolean - true --> komisyon bilgisini döner
commissionRate string 10 komisyon oranı bilgisi
amount string 100 komisyon tutarı bilgisi
Örnek JSON formatında cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/CommissionInquiry

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/CommissionInquiry

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request

{
  "amount": "string",
  "installmentCount": "string",
  "memberId": 0,
  "merchantId": 0
}
Response

{
  "hasCommissionInfo": true,
  "commissionRate": "string",
  "amount": "string"
}