Müşteri Kayıtlı Kart Sil

Üye işyerine bağlı kaydedilmiş kartı silmek için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
memberId long 16 Evet 1 Her zaman 1
merchantId long 16 Evet ? Sizin için oluşturulan Üye işyeri ID'si. Kullanıcı bilgileri mailinde size iletilecektir. Prod ortam bilgisi farklıdır.
customerId String 100 Evet 1234 Kayıtlı karta ailt müşteri bilgisi
secureDataId integer 16 Evet 0 Saklanan kart ID bilgisi . Kayıtlı kartların listesini ve secureDataId bilgisini GetCustomerCards servisinden temin edebilirsiniz.
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSucceed boolean - false dönerse başarılıdır. true dönerse başarısızdır.
message integer 64 İşlem mesajı
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: PUT

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/DeleteCustomerCard

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/DeleteCustomerCard

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request
{
  "memberId": 0,
  "merchantId": 0,
  "customerId": "string",
  "secureDataId": 0
}
Response
{
  "isSucceed": true,
  "message": "string"
}