Alt İşyeri Pasif Etme

Üye İşyeri pasif etme servisidir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
id guid -- Evet -- Aday üye işyerinin id bilgisi
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSuccess boolean -- true veya false döner. false ise işlem hata almıştır. true ise işlem başarılıdır.
errorCode string 10 Başarısız olması durumunda hata kodu dolu gelecektir
message string 2048 Cevap açıklaması. Başarılı durumunda "Passive alma işlemi başarılı." mesajı dönecektir
data -- -- Verinin doldurulduğu kısım
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Seller/SetPassiveMerchant

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request
{
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
}
Response
{
    "isSuccess": true,
    "errorCode": null,
    "message": "Passive alma işlemi başarılı.",
    "data": null
}