Doğrulama Servisleri

Ödeme API servislerini çağırmak için Bearer Token alma servisleridir.