Authentication

API servislerine authentication olmak ve token üretmek için kullanılacak servistir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
username string 50 Evet kullanıcı adı Sistemde kayıtlı kullanıcı adı
password string 40 Evet şifre Sistemde kayıtlı şifre bilgisi
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSuccess boolean -- true veya false döner. false ise işlem hata almıştır. true ise işlem başarılıdır.
errorCode string 10 Başarısız olması durumunda hata kodu dolu gelecektir
message string 2048 Cevap açıklaması. Başarılı durumunda "İşlem başarılıdır." mesajı dönecektir
data data[] -- Verinin doldurulduğu kısım
token string 2048 Token bilgisi
userId string 100 User Id bilgisi
expiration Datetime -- Token geçerlilik sona erme süresi
roleName string 64 Üye işyeri rolü. "Uye Isyeri", "Aday Uye Isyeri"
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/AuthMerchant/Login

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request
{
 "username": "string",
 "password": "string"
}
Response
{
 "isSuccess": true,
 "errorCode": null,
 "message": "İşlem başarılıdır.",
 "data": {
  "token": "string",
  "userId": "string",
  "expiration": "2021-04-05T16:27:50.2412067Z",
  "roleName": "string"
 }
}

Gelen Token bilgisi diğer servisleri çağırırken Header’da kullanılacaktır. Authorization keyinin value kısmında bearer yazıp boşluk bırakıp authorization servisinden dönen token bilgisi eklenecektir.
Header: Key: Authorization Value: bearer ***