Alt İşyeri Oluşturma

Üye İşyeri oluşturma servisidir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
merchantType int - Evet 1 İşyeri tipinin bilgisi.(Şahıs için 1, Şahıs şirketi için 2, Tüzel şirketi için 3 bilgisi gönderilmelidir.)
citizenshipNumber string 11 Evet 123456789 İşyeri yetkilisinin TCKN bilgisi Not:Tüzel Şirket için zorunlu değildir.
taxNumber string 10 Evet 123456789 İşyeri Vergi Numara bilgisi Not: Şahıs ve Şahıs Şirketi için zorunlu değildir.
firstName string 24 Evet string İşyeri yetkilisinin Adı bilgisi
lastName string 24 Evet string İşyeri yetkilisinin Soyadı bilgisi
email string 100 Evet string İşyeri yetkilisinin mail adres bilgisi
address string 120 Hayır string İşyeri adres bilgisi
iban string 26 Evet string İşyerine ödeme yapılacak iban bilgisi
birthday string 10 Hayır Yıl-Ay-Gün (1900-12-30) İşyeri yetkilisi doğum tarihi
subMerchantCode string 100 Evet string İşyeri için tanımlanmış kod bilgisi
zipCode string 5 Hayır string İşyeri posta kodu bilgisi
mccCode string 4 Hayır string İşyerinin firmanın faaliyet gösterdiği alanın kodu bilgisi. MCC bilgisini GetMCCCodes servisinden temin edebilirsiniz.
phoneNumber string 16 Hayır 123456789 İşyeri telefon bilgisi
chamberCommerce string 100 Hayır string İşyeri Ticaret Odası bilgisi
commercialRegistrationNo string 20 Hayır 123456789 İşyeri Ticari Sicil No bilgisi
bankId int -- Hayır 1 İşyerinin IBAN'ına ait banka bilgisi. Banka bilgisini GetBanks servisinden temin edebilirsiniz
cityId int -- Hayır 1 İşyeri şehir bilgisi. Şehir bilgisini GetCityAndDistrictsList servisinden temin edebilirsiniz.
districtId int -- Hayır 1 İşyeri İlçe bilgisi. İlçe bilgisini GetCityAndDistrictsList servisinden temin edebilirsiniz.
webAddress string 250 Hayır string İşyeri web adres bilgisi
taxOffice string 50 Hayır string İşyeri vergi dairesi bilgisi
commercialTitle string 100 Evet string İşyeri Ticari unvan bilgisi
cardNo string 16 Hayır string İşyerine ödeme yapılacak kart bilgisi
barcodeNo string 11 Hayır string İşyerine ödeme yapılacak barkod bilgisi
extraData String 100 Hayır ekbilgi İşyerine ayrılmış özel alandır. İşyeri istediği bilgiyi girebilir
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSuccess boolean -- true veya false döner. false ise işlem hata almıştır. true ise işlem başarılıdır.
errorCode string 10 Başarısız olması durumunda hata kodu dolu gelecektir
message string 2048 Cevap açıklaması. Başarılı durumunda "Sistem üzerinden üye işyeri kaydı başarılı olarak oluşturulmuştur." mesajı dönecektir
data Guid -- Verinin doldurulduğu kısım
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Seller/CreateMerchant

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request
{
 "merchantType": 0,
 "citizenshipNumber": "string",
 "taxNumber": "string",
 "firstName": "string",
 "lastName": "string",
 "email": "string",
 "address": "string",
 "iban": "string",
 "birthday": "string",
 "subMerchantCode": "string",
 "zipCode": "string",
 "mccCode": "string",
 "phoneNumber": "string",
 "chamberCommerce": "string",
 "commercialRegistrationNo": "string",
 "bankId": 0,
 "cityId": 0,
 "districtId": 0,
 "webAddress": "string",
 "taxOffice": "string",
 "commercialTitle": "string"
}
Response
{
  "merchantId": "1954",
  "isSuccess": true,
  "errorCode": null,
  "message": "Sistem üzerinden üye işyeri kaydı başarılı olarak oluşturulmuştur.",
  "data": "f941228e-37de-4bef-bf0b-1baa8a98505e"
}