Bin Listesi

BIN, Bank Identification Number teriminin kısaltılmış hali olup kartın hangi bankaya ait olduğunu gösteren, ISO/IEC 7812 standartlarına göre oluşturulan banka bazında tekil bir numaradır.

BIN listesini alabileceğiniz servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten token bilgilerine ulaşabilirsiniz Üye İşyeri Doğrulama.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isBusinessCard bool - Ticari kart kontrol bilgisi. True: Ticari kart , False: Bireysel kart
cardType string 1 Kart tipi bilgisi. C: Kredi kartı, D: Debit kart, P: Prepaid kart
bankName string 64 Kart bankası
prefixNo int 06 Prefix (bin) numarası bilgisi
eftCode string 03 Banka EFT kodu
brand string 03 Kart programı kodu bilgisi
brandName string 16 Kart programı adı bilgisi
network string 16 Kart kuruluş bilgisi
avoidPreauthInstall bool - Taksit yapılabilirlik bilgisi. TxnType: "PreAuth" işlemleri için avoidPreauthInstall:"false" ise taksit yapılabilir, "true" ise taksit yapılamaz.
avoidAuthInstall bool - Taksit yapılabilirlik bilgisi. TxnType: "Auth" işlemleri için avoidPreauthInstall:"false" ise taksit yapılabilir, "true" ise taksit yapılamaz.

Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/BinList

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/BinList

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Response [ { "isBusinessCard": true, "cardType": "C", "bankName": "ŞEKERBANK T.A.Ş.", "prefixNo": 411159, "eftCode": "0059", "brand": "004", "avoidPreauthInstall": true, "avoidAuthInstall": false, "network": "Visa", "brandName": "Bonus" } ]