BIN Sorgulama

Bu servis ile BIN sorgulaması yapabilirsiniz. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir.
Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isBusinessCard bool - Ticari kart kontrol bilgisi. True: Ticari kart , False: Bireysel kart
cardType string 1 Kart tipi bilgisi. C: Kredi kartı, D: Debit kart, P: Prepaid kart
bankName string 64 Kart bankası
prefixNo int 06 Prefix (bin) numarası bilgisi
eftCode string 03 Banka EFT kodu
brand string 03 Kart programı kodu bilgisi
brandName string 16 Kart programı adı bilgisi
network string 16 Kart kuruluş bilgisi
avoidPreauthInstall bool - Taksit yapılabilirlik bilgisi. TxnType: "PreAuth" işlemleri için avoidPreauthInstall:"false" ise taksit yapılabilir, "true" ise taksit yapılamaz.
avoidAuthInstall bool - Taksit yapılabilirlik bilgisi. TxnType: "Auth" işlemleri için avoidAuthInstall:"false" ise taksit yapılabilir, "true" ise taksit yapılamaz.
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/BinList/{Bin}

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/BinList/{Bin}

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Response
[
 {
   "isBusinessCard": true,
   "cardType": "C",
   "bankName": "ŞEKERBANK T.A.Ş.",
   "prefixNo": 411159,
   "eftCode": "0059",
   "brand": "004",
   "avoidPreauthInstall": true,
   "avoidAuthInstall": false,
   "network": "Visa",
   "brandName": "Bonus"
  }
]