Ürün Onayı ve Para Transferi

Müşteriye ürün ulaştıktan ve ürün onayı tamamlandıktan sonra para transferi (release) aşamasına başlanır. İlgili siparişte bulunan ürün ve satıcı bazında ürün onayı iletildikten sonra tarafınıza release gerçekleşir. Eğer onay iletilmez veya false olarak iletilirse release iptal edilir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
productId String 64 Evet 000032 Tekil (unique) ürün ID bilgisi. İstek mesajında sepette bulunan her ürün için ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.
orderNo String 64 Evet DK123456 Üye işyeri tarafından üretilen işleme özgü bir numaradır. Doldurulmaz ise sistem her işlem için kendisi de otomatik olarak bir sipariş numarası üretmektedir.
release boolean - Evet true or false "true" olarak gönderilse release işlemi tamamlanır. "false" olarak gönderilirse release iptal olur.
merchantId int - Hayır 123 Ödemenin yapılacağı satıcının id bilgisi.
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/SetOrderProductRelease

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Request
{
  "productId": "string",
  "orderNo": "string",
  "release": true,
  "merchantId":0
}
Response
{
   "true" //(or false)
}