Alt İşyeri Banka Listesi

Banka listesini alabileceiğiniz servistir.

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
id int - Banka id bilgisi
name string 100 Banka ad bilgisi
eftCode string 05 Banka EFT kodu bilgisi
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Common/GetBanks

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Response
{
  "isSuccess": true,
  "errorCode": null,
  "message": "İşlem başarılı",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "name": "Ziraat Bankası",
      "eftCode": "00010"
    }
  ]
}