Ödeme Raporu

API üzerinden Ödeme Raporu'nu almak için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Buradan Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:

Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
txnStartDate string 10 Hayır 2021-10-01 Satış başlangıç tarihi; yıl-ay-gün olarak gönderim yapılmalıdır.
txnEndDate string 10 Hayır 2021-10-30 Satış bitiş tarihi; yıl-ay-gün olarak gönderim yapılmalıdır.
paymentStartDate string 10 Hayır 2021-10-30 Ödeme başlangıç tarihi; yıl-ay-gün olarak gönderim yapılmalıdır.
paymentEndDate string 10 Hayır 2021-10-30 Ödeme bitiş tarihi; yıl-ay-gün olarak gönderim yapılmalıdır.

Servisten Dönen Parametreler Aşağıdadır:

Parametre Adı Tip Açıklama
bankOrderNumber string İşlemin banka sipariş numarası bilgisi
cardBrand string İşlem yapılan kartın marka bilgisi
cardLoyaltyBrand string İşlem yapılan kartın program bilgisi
cardType string İşlem yapılan kart tipi bilgisi
commission decimal İşlemin Birleşik Ödeme komisyon tutarı bilgisi
commissionRate decimal İşlemin Birleşik Ödeme komisyon oranı bilgisi
headCommission decimal İşlemin head kullanıcısı komisyon tutarı bilgisi
headCommissionRate decimal İşlemin head kullanıcısı komisyon oranı bilgisi
headIban string İşlemin head kullanıcısına ödeme yapılacak iban bilgisi
headTradeName string İşlemin head hesabınınişyeri adı bilgisi
iban string İşyerine ödeme yapılacak iban bilgisi
installmentCount decimal İşlemin taksit sayısı bilgisi
issuerBankName string İşlem yapılan kartın banka bilgisi
maskedCardNumber string İşlem yapılan maskeli kart bilgisi
merchantNumber string İşlem yapılan işyeri numarası bilgisi
netAmount decimal İşlemin işyerine ödenecek tutar bilgisi
payzeeAuthorizationNumber string İşlemin otorizasyon kodu bilgisi
payzeeCreateDate string İşlemin oluşturulma tarihi
payzeeCurrencyCode string Kur bilgisi. (TL:949, USD:840, EUR:978, GBP:826, JPY:392, RUB:643)
payzeeDiscountRateAcq decimal İşlemin indirim oranı bilgisi
payzeeMerchantName string İşlemin işyeri adı bilgisi
payzeeModifyDate string İşlemin güncellenme tarihi
payzeePfAcquiredBankName string İşlemin geçtiği POS bankası bilgisi
trnAmount decimal İşlem yapılan tutar bilgisi
payzeeTrnDate string Payzee işlem tarihi
payzeeTrnOrderId string İşlemin sipariş numarası bilgisi
tradeName string İşyeri adı bilgisi
transactionType string İşlem tipi bilgisi
trnStatus string İşlem durumu bilgisi
usedReward decimal İşlemde kullanılan puan tutarı
paymentType string Hakediş ödeme tipi bilgisi
productId string Ürün Idsi
productName string Ürün İsmi

Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Report/GetPaymentList

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Report/GetPaymentList

*Prod için baseUrl adresi,size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request

{ "trnDate1": "2021-10-01", "trnDate2": "2021-10-30" }

Response

{ "fail": false, "statusCode": 200, "result": [ { "bankOrderNumber": "string", "cardBrand": "string", "cardLoyaltyBrand": "string", "cardTransferStatus": "string", "cardType": "string", "commission": 0.00, "commissionRate": 0,0, "eftStatus": "string", "headCommission": 0, "headCommissionRate": 0, "headIban": "string", "headTradeName": "string", "iban": "string", "installmentCount": 1, "issuerBankName": "string", "maskedCardNumber": "string", "merchantNumber": "string", "netAmount": 0,00, "payzeeAuthorizationNumber": "string", "payzeeCreateDate": "string", "payzeeCurrencyCode": "string", "payzeeDiscountRateAcq": 0, "payzeeMerchantName": "string", "payzeeModifyDate": "string", "payzeePfAcquiredBankName": "string", "trnAmount": 0, "payzeeTrnDate": "string", "payzeeTrnOrderId": "string", "tradeName": "string", "transactionType": "string", "trnStatus": "string", "usedReward": 0, "paymentType": "string", "totalCount": 0, "totalAmount": 0, "totalNetAmount": 0, "totalCommissionAmount": 0, "totalHeadCommissionAmount": 0 }