Müşteri Kayıtlı Kartlarını Getir

Üye işyerine bağlı kaydedilmiş kartları sorgulamak için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
cardMask string 16 Maskeli kart numarası
month string 16 Kart geçerlilik tarihi ay
year string 16 Kart geçerlilik tarihi yıl
cardAlias string 16 Kart takma adı
secureDataId integer 64 Kart güvenlik verisi ID bilgisi
cardHolderName string 64 Kart üzerindeki Ad Soyad
cardAssociation string 64 Kartın bağlı olduğu kuruluş. Visa, Mastercard etc.
brandName string 64 Kartın markası. Bonus, World etc.
eftCode string 4 Kart bankasının eft kodu.
cardType string 1 Kartın tipi. C: Credit, D:Debit, P:Prepaid
Örnek JSON formatında cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/GetCustomerCards/{memberId}/{merchantId}/{customerId}

PROD URL: https://{baseUrl}/Payment/GetCustomerCards/{memberId}/{merchantId}/{customerId}

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Response
{
 "customerCards": [
  {
   "cardMask": "string",
   "month": "string",
   "year": "string",
   "cardAlias": "string",
   "secureDataId": 0,
   "cardHolderName": "string",
   "cardAssociation": "string",
   "brandName": "string",
   "eftCode": "0046",
   "cardType": "C"
  }
 ]
}