Taksit Tanımı Sorgulama

Üye işyerine ait taksit tanımlarını getiren servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
hasInstallment integer 8 Evet 0 Taksit sorgusu
installments string 16 Evet 2 Taksit sayısı
vposId string 4 Evet 0000 Banka Sanal POS ID bilgisi
vposName string 64 Evet 0000 Banka Adı
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/HasInstallment/{merchantId}/{bin}/{txnType}

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/HasInstallment/{merchantId}/{bin}/{txnType}

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Response
{
  "hasInstallment": 0,
  "installments": [
    "string"
  ],
  "vposId": 0,
  "vposName": "string"
}