Üye İşyeri Doğrulama

Bu servis merchant user’ların backend’i tarafından çağırılacak, Api key in güvenliği için client side post olmayacaktır. api keyin güvenliği user’ın sorumluluğundadır. Şifreli bir şekilde saklayıp, düzenlenmiş ve değiştirilebilecek yapıya sahip olmalıdır.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
password string 16 Evet 123456 Sistem üzerinden size iletilen şifreniz. Bu bilgi size gönderilmiş olan entegrasyon bilgilerindeki 'şifre' bilgisidir.
lang string 2 Evet TR Dil TR: Türkçe, EN: İngilizce
email string 64 Evet mailiniz@mail.com Sistem üzerinden size iletilen portal giriş mail adresiniz
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
fail boolean - true veya false döner. True ise işlem hata almıştır. False ise işlem başarılıdır.
statusCode integer - HTTP statü kodu. 200 --> Başarılı , Diğerleri başarısız
result string 2048 Cevap açıklaması
userId string 16 Kullanıcı ID bilgisi
token string 16 Servisten dönen size özel token bilgisi
count string 16 Toplam işlem denemesi
errorCode string 16 Hata kodu
errorDescription string 64 Hata açıklaması
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgsecurity-test.birlesikodeme.com:55002/api/ppg/Securities/authenticationMerchant

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Securities/authenticationMerchant

*Prod için baseUrl adresi,size entegrasyon mailinde "authenticationBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request
{
 "password": "******",
 "lang": "TR",
 "email": "mailiniz@mail.com"
}
Response
{
 "fail": false,
 "statusCode": 200,
 "result": {
  "userId": 1000000000000002,
  "token": "***"
 },
 "count": 0,
 "errorCode": null,
 "errorDescription": null
}

Gelen Token bilgisi diğer servisleri çağırırken Header’da kullanılacaktır. Authorization keyinin value kısmında bearer yazıp boşluk bırakıp authorization servisinden dönen token bilgisi eklenecektir.
Header: Key: Authorization Value: bearer ***