Kart Puan Sorgulama

Kredi kartların puanını sorgulayan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
cardHolderName string 64 Evet Lorem Ipsum Kart sahibi isim soyisim
cardNo string 16 Evet 434834** ** 1234 Kart numarası
expireDateYear string 4 Evet 2025 Kart son geçerlilik yılı
expiryDateMonth string 2 Evet 12 Kart son geçerlilik ayı
cvv string 3 Evet 000 Kart güvenlik kodu
currency string 3 Evet 949 Puanın para birimi bilgisi
secureDataId integer 16 Hayır 0 Saklanan kart ID bilgisi . Kayıtlı kart ile işlem yapılacaksa cardAlias veya secureDataId bilgisinin gönderilmesi gerekir. Kayıtlı kartların listesini ve secureDataId bilgisini GetCustomerCards servisinden temin edebilirsiniz.
cardAlias string 16 Hayır VISA Card Kayıtlı karta verilen isim. Kayıtlı kart ile işlem yapılacaksa cardAlias veya secureDataId bilgisinin gönderilmesi gerekir. Kayıtlı kartların listesini ve secureDataId bilgisini GetCustomerCards servisinden temin edebilirsiniz.
memberId long 16 Evet 1 Her zaman 1
customerId String 100 Hayır 1234 Üye işyeri tarafında kayıtlı olan kullanıcının tekil bilgisidir. İster bir id ister bir email olabilir. Kayıtlı kart ile işlem yapılacaksa bu alanın doldurulması zorunludur.
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
pointAmount string 64 Kartın puanı dönen değer örnek olarak 8240 ise puan bilgisi 100'e bölünerek 82.40 olarak kabul edilmelidir.
responseCode string 16 Cevap kodu
responseMessage string 16 Cevap açıklaması
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/CardCheckPoints

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/CardCheckPoints

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request

{
 "cardHolderName": "string",
 "cardNo": "string",
 "expiryDateYear": "string",
 "expiryDateMonth": "string",
 "cvv": "string",
 "currency": "string",
 "secureDataId": 0,
 "cardAlias": "string",
 "memberId": 0,
 "customerId": "string"
}
Response


{
 "pointAmount": "string",
 "responseCode": "string",
 "responseMessage": "string"
}