İşyeri Başvuru Belge Sorgulama

Üye İşyeri belge durum sorgulama servisidir.

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
userId string 100 Evet string Üye işyeri User Id
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
isSuccess boolean -- true veya false döner. false ise işlem hata almıştır. true ise işlem başarılıdır.
errorCode string 10 Başarısız olması durumunda hata kodu dolu gelecektir
message string 2048 Cevap açıklaması. Başarılı durumunda "İşlem başarılıdır." mesajı dönecektir
data data[] -- Verinin doldurulduğu kısım
userId string 100 User Id bilgisi
userRole string 64 Kullanıcı Rolü: "Uye Isyeri", "Aday Uye Isyeri"
firstName string 64 Üye işyeri yetkilisi adı bilgisi
lastName string 64 Üye işyeri yetkilisi soyadı bilgisi
email string 64 Üye işyeri yetkilisi e-posta bilgisi
phoneNumber string 64 Üye işyeri yetkilisi telefon bilgisi
birthday datetime -- Üye işyeri yetkilisi doğum tarihi bilgisi
zipCode string 10 Üye işyeri posta kodu bilgisi
mccCode string 64 Üye işyeri mcc bilgisi
projectName string 64 Üye işyeri rbağlı olduğu proje
documents data[] -- Belge statu bilgilerini içeren kısım
registrationDocumentId int -- Belge numarası
registrationDocumentName string 256 Belge adı
fileName string 256 Yüklenen belge adı
verifyStep string 64 Yüklenen belge durumu: "Belge yüklenmedi", "Başvuru yapıldı – Onaylanmadı", "Başvuru yapıldı – Onaylandı"
status boolean -- Yüklenen belge aktiflik durumu. "true" : Aktif, "false": pasif
denyReason string 2048 Yüklenen belge iptal edilmesi durumunda neden bilgisi
validationInfos data[] -- Üye işyeri doğrulama bilgilerini içeren kısım
validationDocumentName string 2048 Doğrulanan bilgi
status boolean -- Doğrulanan bilgi aktiflik durumu. "true" : Aktif, "false": pasif
result string 2048 Doğrulanan bilgi sonucu
Örnek JSON formatında istek ve cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: GET

Content-Type: application/json

URL: https://onboardingapi-test.birlesikodeme.com:30430/api/Seller/GetSellerOrCandidateDetailsMerchant

*Test ortam için bu adresi kullanabilirsiniz. Prod ortam için size URL bilgisi entegrasyon sürecinde iletilecektir.

Response
{
 "isSuccess": true,
 "errorCode": null,
 "message": "İşlem başarılıdır.",
 "data": {
  "userId": "string",
  "userRole": "Uye Isyeri",
  "citizenshipNumber": "",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "email": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "birthday": "2021-04-05T18:28:35.060057+03:00",
  "address": "string",
  "zipCode": "string",
  "mccCode": "string",
  "commercialTitle": null,
  "projectName": null,
  "city": "",
  "district": null,
  "documents": [
   {
    "registrationDocumentId": 1,
    "registrationDocumentName": "İşyeri Vergi Levhası",
    "fileName": "Örnek Belge_VergiLevhası",
    "verifyStep": "Başvuru yapıldı – Onaylandı",
    "status": true,
    "denyReason": null
   },
   {
    "registrationDocumentId": 2,
    "registrationDocumentName": "İşyeri Ticaret Sicil Belgesi",
    "fileName": "Örnek Belge_TicaretSicilBelgesi",
    "verifyStep": "Başvuru yapıldı – Onaylandı",
    "status": true,
    "denyReason": null
   },
   ........
  ],
  "validationInfos": [
   {
    "validationDocumentName": "TCKN",
    "status": true,
    "result": "TCKN Doğrudur"
   },
   {
    "validationDocumentName": "Findeks/KKB Puanı",
    "status": true,
    "result": null
   }
   ....
  ]
 }
}